Dit is een demo pagina voor clixray formulieren.
Deze pagina geeft een indicatie van de mogelijkheden kwa functionaliteit, niet inhoud.
De formulieren gaan verschillen per configuratie/website.
Op dit moment zijn de volgende velden in fomulieren mogelijk

-Tekst veld
-Huisdieren veld
-Nieuwsbrieven selectie
-Dropdown selectie